Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $85
כולל עמלת קונה

חיבור מוקדם מאת רבי אריה לייב פיינשטיין אודות קהילת בריסק. 

כל הקורות לעדת ישראל שבעיר מיום הוסדה. זכרון הרבנים והאלופים אנשי השם שהיו בעיר, פקודות הממשלה הנוגעות לקהלת ליטא בכלל, ולבריסק בפרט, וכל חשבון ומעשה שנעשה בעיר בשנות הת"ר המוקדמות. 

הכותב מתאר את פרטי הפרטים של המהלכים שונים [בהנהגה] של מנהיגי הקהילה, תולדות הדפסת הספרים העבריים בעיר, מכתבים מגדולי בריסק והקהילות הסמוכות, ועדי העיר השונים ועוד.

239 עמ'. 20 ס"מ.

כריכת קרטון ישנה, מצב טוב.

קטגוריה
ספרי ביבליוגרפיה ושונות