מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $200
הערכה $400 - $500
לא נמכר

קונטרס פירוש המלות הנקרא מהדורא בתרא. פירוש על סידור האדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי, מאת בנו האדמו"ר רבי דובער [האדמו"ר האמצעי]. מהדורה ראשונה. עותק נאה.

פירוש נרחב לסידור הרב בעל התניא מאת בנו רבי דובער האדמו"ר האמצעי. הוא ערך את המהדורה הראשונה של הסידור, וכאן מובאים ממנו פירושים רבים לסידור, ולכן נקרא מהדורא בתרא.

[2], קיד דף, 27. ס"מ. שני שערים, הראשון מקוצר ונדפסו בו שם הספר ומקום הדפוס בדיו זהובה. שולים רחבים.

מצב טוב-טוב מאוד. כתמי זמן. כריכה מקורית, חתימת רבי יהודה ליב סלונים נכד בעל המחבר זיע"א.

קטגוריה
חב"ד