מכירה פומבית מספר 093

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

5 אפריל 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 5 באפריל 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 31 במרץ 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 3 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 4 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $1,200
הערכה $1,500 - $2,000
לא נמכר

פסק בית דין בענין חלוקת עזבון בחור שמת וחלוקתו בין אמו ויורשיו בני אחיו בחתימת ידם של רבני קהלת בודפשט, תקפ"ה [1825].
על פסק הדין חתומים:
* רבי ישראל סג"ל וארמאן אב"ד בודפשט, נולד בשנת תקט"ו רבה של בודפשט בין השנים תקנ"ו-תקפ"ו, תלמיד מהר"ם ברבי ובעל אור חדש, נשא ונתן עם החתם סופר ובעל ברוך טעם (עיין: שו"ת עטרת חכמים או"ח סי' ח אבן העזר סי' כג ואישים בתשובות חת"ס אות שנ).
* רבי שמעון אופנהיים קרומונוי ראב"ד בודפשט, במשך כיובל שנים, ממיוחדי תלמידי בעל נודע ביהודה אשר בחר בו כמלמד לנכדו, צדיק וקדוש נפטר זקן ושבע ימים בשנת תרי"ב, מחבר הר הכרמל הר המוריה, נזר הקדש ועוד.
* רבי עזריאל ברילל, דיין בפעסט במשך ארבעים שנה, נשא ונתן עם החתם סופר (ראה שם אות תקלב) מחבר הדרת קדש על עשי"ת ועוד (אופן תקפ"ז).
כמו כן חתומים הגבירים יצחק רוזנטל, אולי בנו של הגביר רבי שלמה מאהר רוזנטל הידוע מבודפשט וכן ר' אייזיק פרייזאך שעסקו בטיפול עזבון המנוח הנ"ל.
קרע קל בקיפול ללא חיסרון. מצב טוב-טוב מאוד.

קטגוריה
כתבי יד אשכנז