מכירה מס' 115

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב''ד, כתבי יד, אומנות יהודית, מסמכים היסטורים נדירים

יום רביעי, כא' תמוז תשע"ט (24.07.2019) שעה 18:00
פתיחה $250
הערכה $400 - $600
נמכר ב $305
כולל עמלת קונה

פסק דין של בד"ץ כוללות החסידים בירושלים - הבד"ץ הרשמי של עדות החסידים בירושלים. בחתימת יד קדשם של הראב"ד רבי דוד ליפמן שובקס, והדיינים: רבי יוסף יהודה שטרסברג ורבי אברהם בן הרב דוד הכהן. פסק הדין חתום בחותמת הרשמית של בד"ץ חסידים.
מצדו השני של הדף, תוך התייחסות לפסק הדין של בד"ץ חסידים מעבר לדף, מצטרף בד"ץ אשכנזים פרושים בירושלים לפסק הדין, בחתימת יד קדשם של הראב"ד רבי משה נחום וולנשטיין, והדיינים: רבי אריה ליב הרשלר ורבי צבי פסח פרנק. פסק הדין חתום בחותמת הרשמית של בד"ץ פרושים.

פסקי הדין עוסקים בעניין חזקת שוכר חנות מערבי, שזכותו לתבוע 'דמי חזקה' משוכר אחר שירצה לשכור את אותו הנכס. מפאת חיסרון אמצעי אכיפה, מוסיפים הדיינים איום בצורת קללה שתחול על מי שלא יציית לפסק הדין: "...בארור רח"ל, ולטותא דרבנן דלית לא אסותא [-קללה שאין לה רפואה], והפורץ גדר ישכנו נחש ר"ל, והשומע לדברינו יתברך". ירושלים, תרס"ח [1908]. 

נדירותו של פסק הדין הינה בעצם הצטרפותם של שני בתי הדין לפסק דין משותף.

[1] דף נייר. 28 ס"מ. כתוב משני צדיו.

מצב בינוני-טוב. סימני קיפול. כתמי זמן ודבק. קרעים זעירים בקיפולים.

קטגוריה
מכתבי רבנים אשכנזיים