מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $80
הערכה $100 - $150
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

סדר הגדה של פסח, העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר משה ב"ר נתן הכהן בשנת תקע"ו לפ"ק לשם הגאון משה סופר (בעל החתם סופר).

[3], יט דף. ועוד [4] לוחות. 28.5 ס"מ.

מצב טוב מאד. שדרה מעט בלויה.

בנוסף מצורפת ההגדה, הגדה של פסח, רייך אילוסטרירט איבערזעצט אידיש, דורך ח.א. קאפלאן. ווארשע 1924 [תרפ"ד]. הגדה מאוירת ומתורגמת ליידיש.

קטגוריה
הגדות שונות