Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $85
כולל עמלת קונה

קבלה כתובה בכתב ידו וחתימתו של ה"סנדלר הקדוש" רבי משה יעקב רביקוב- מתאריך 15/3/1930.

[1] דף 15x18 ס"מ.

רבי משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב [תרל"ג-תשכ"ז,1873-1967], "הסנדלר הקדוש" תלמידו של בעל ה'לשם', צדיק נסתר מקובל ופועל ישועות. לאחר שמרן בעל החזו"א עודדו לצאת מד' אמותיו לעזרת הרבים- נודע לציבור, ורבים פקדו את מעונו מדי יום ביומו, התברכו מפיו וחזו בישועות.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים