Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

קהלת יצחק, חידושים על התורה מאת רבי יצחק בן רבי ניסן מק"ק ווילנא. עם שני דפי שער. עם חותמת של רבי מנחם מענדל האגער אב"ד ווישווא בנו של האהבת ישראל מוויז'ניץ. ווילנא. תר"ס 1899.

רבי מנחם מנדל הגר. תרמ"ה-תש"א. בכור בניו של האדמו"ר אהבת ישראל מוויז'ניץ, כיהן כר"מ בישיבה שהקים אביו בוויז'ניץ. בשנת תרס"ח (1908) התמנה כרבה של וויז'ניץ. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הצטרף לאביו ולשאר בני משפחתו שעברו להתגורר בגרויסוורדיין (אורדאה) בטרנסילבניה. בשנת תרפ"א (1921) התמנה כרב בעיירה וישווא שבמחוז מרמורש שבטרנסילבניה, ועמד בראש הישיבה שהתקיימה במקום. ישיבה זו הייתה הגדולה בכל רומניה באותה תקופה, ובשיאה מנתה כ-400 תלמידים. לאחר פטירת אביו, בשנת תרצ"ו (1936), החל נוהג באדמורו"ת וכונה האדמו"ר מווישאווא. גם לאחר ששימש כאדמו"ר המשיך לעמוד בראשות הישיבה ולמסור בה שיעורים. בשנת תש"א חלה, וכעבור זמן נפטר מחוליו. עצמותיו הועלו לקבורה לארץ ישראל והוא נקבר בחלקת אדמו"רי ויז'ניץ, בבית הקברות שומרי שבת בבני ברק.

קג, דפים. 23 ס"מ.

מצב: בינוני. כתמי זמן. דף שער ראשון, ודף אחרון פגומים. ללא כריכה.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות