Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $80 - $120
נמכר ב $49
כולל עמלת קונה

סדר ברכות לכל השנה עם הלכות וביאורים באשכנזית מאת רבי שלמה זלמן לונדון בעריכת רבי אפרים בלוך.

[2] 190 עמ',  30 [1] דף. כולל הגדה של פסח עם ביאור באשכנזית.

אוצר ההגדות 816. הגדה לא מצויה. תו ספר של ר' אליעזר בן ר' אברהם משה הלוי דונר, וחתימת ידו בשער. מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגדות עם פירושים