Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $170
הערכה $300 - $400

קופסה משולשת נשלפת לסיגריות, שיבוץ כסף ונחושת אדומה. כיתובים באותיות ערביות, עיטורים.

מדות בסיס: 9x9 ס"מ. 

כתמים, מצב טוב.

קטגוריה
חפצים