Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200

קופה של בית היתומות הכללי בירושלים אשר נוסד בשנת תרס"ב, תוצרת אלפרד זלצמן.

בדופן הקופה כיתוב: 'עזרו למוסדנו היחידי בארצנו החוסה ומגין עלינו ומנעים את חיינו' וטקסט זהה באנגלית בדופן השניה. איורים נאים ומקוריים של ילדות יתומות החוסות במוסד.

סימני חלודה בראש הקופה ובתחתיתה.

מדות: גובה: 12 ס"מ. אורך: 10 ס"מ.  עומק 5 ס"מ.

מצב טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות