Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

קופת צדקה מתכתית בצורת חומה. דלת המיפתח להוצאת הכסף עשויה תבליט נאה עם הכיתוב: בני יששכר ירושלים תובב"א". מאחור ידית אחיזה.

גובה: 14 ס"מ. אורך: 13 ס"מ. רוחב: 7 ס"מ. 

הבסיס מחובר בהברגה, כתמי זמן. מצב טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות