Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200

קופת צדקה מתכתית בצורת לוחות הברית. בחזית הקופה רשימת כל סניפי תנועת בני-עקיבא בארץ ישראל. והכיתוב: עץ חיים היא למחזיקים בה וכו'. בשתי דפנות הקופה מפת ארץ ישראל עם נקודות ציון של סניפי בני עקיבא בארץ.

אורך: 12 ס"מ. רוחב: 6 ס"מ. גובה: 13 ס"מ.

קילופי צבע בעיקר במפות. מצב בינוני.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות