Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

קופה של 'קרן ילדנו'- המפעל להצלת ילדים יהודים מהחינוך הזר. הוצאת אלפרד זצלמן, ירושלים.

בחזית מפת ארץ ישראל עם נקודות ציון של מקומות המסיון בארץ, מרכזי הנוער והמועדונים בהם נעשית פעילות המסיון. בפינה שמאלית עליונה תמונת ילד והכיתוב: 'Our child's Fund' [קרן ילדנו]. ע"ג דופן הקופה: 'כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא'.

מעט סימני חלודה בראש הקופה.

מצב טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות