Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

 שבט מוסר חלק א-ב,[שער נפרד לכל חלק] חמישים ושניים פרקי מוסר ודרשות בעניין התשובה, מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר. ירושלים, [תרכ"ג 1863]. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן, יואל משה סלומון. 

רבי אליהו הכהן האתמרי מאיזמיר [אוצר הרבנים 2129], בן רבי שלמה האתמרי. מגדולי חכמי איזמיר. נפטר שם בשנת תפ"ט. ספר זה הוא חיבורו הראשון שנדפס. מחבר "מדרש תלפיות", "מעיל צדקה", "מדרש אליהו" ועוד. רשומי בעלים בלשון מליצית.
על פי הקדמת המדפיסים, זהו הספר הראשון שיצא בדפוס המשותף. שושנה הלוי 85.

[2], נח; [נט-קל] דף. 21 ס"מ.

מצב טוב. מעט כתמי זמן. 

קטגוריה
דפוסי ירושלים