מכירה פומבית מספר 096

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

29 נובמבר 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 29 בנובמבר 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 24 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 27 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 28 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $400
הערכה $800 - $1,000

שומר אמונים. תוכן החיבור ויסודו מיוסד לחזק הלבבות לאמונה ולגאולה ולבטחון ולשמחה בהשגחה פרטית... [מאת רבי אהרן ראטה]. ירושלים, תש"ב [1942]. מהדורה ראשונה. תיקונים בכתב יד המחבר.
16 ס"מ. מהדורה ראשונה של חיבורו החשוב של האדמו"ר רבי אהרן ראטה, מייסד חסידות שומרי אמונים, שהדפיס את הספר בעלום שמו. הספר נדפס בקונטרסים, במשך תקופה ארוכה, משום כך ספירות הדפים הרבות, וסוגי הנייר. שני שערים לחלקי הספר 'שומר אמונים' ושער לספר אהבת הבורא.
עותק מיוחד: כתב יד המחבר בדף הפורזץ [כעין התחלת הקדשה], ולאורך כל הספר כ-15 תיקונים בכתב יד קדשו.
כריכת עור מקורית מוטבעת ומשופשפת. כתמי זמן קלים. הקונטרס האחרון רופף. מצב טוב-טוב מאד.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הגהות והערות