Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $120 - $150

ישראתין הספר הלבן/ ישראטין הספר הלבן. שני ספרים שתורגמו לעברית, וספר נוסף בערבית מאת מועמר קדאפי [1942-2011] שליטה הדיקטטורי של לוב, ללא שם מדפיס וציון שנה- שנות האלפיים. 

בספר מגולל המחבר את משנתו באשר לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, תוך הבאת טענות היסטוריות בדבר שמוש המילה 'פלסטין' בהקשר לארץ ישראל במאה ה 20 ולעומתה השמוש במלה 'ישראל'. כמו"כ הוא מציע לקומם בארץ ישראל מדינה אחת דו-לאומית תחת השם 'ישראתין' שתהווה מדינה משותפת לישראלים ולפלסטינים. הספרים תורגמו לעברית פשוטה וניכרות בהם טעויות תחביר לרוב.

מצורפים דפים בכתב יד של עורך הספר במהדורה העברית בהם הערות תוכן רבות לפני הגשת הספר לדפוס בנוסח הסופי.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות