מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $100
הערכה $150 - $250
נמכר ב $134
כולל עמלת קונה

"...ובעבור זה נחסרו הרבה ספרים וגמרות..."

שלושה כרכים מן התלמוד בבלי: פסחים, קידושין ובבא מציעא. נדפסו בעיצומה של מלחמת העולם השניה.  במסכת פסחים מעבר לשער נדפסה הסכמת האדמו"ר רבי יואלי'ש טייטלבוים מסאטמר, הכותב בתוך הדברים: "היות שבעוה"ר ערי ישראל נחרבו ואלו שהתעסקו בהוצאות ספרי קודש נאספו והמדפיסים כתבי קודש אבד מארץ זכרם, ה' יתברך ירחם ובעבור זה נחסרו הרבה ספרים וגמרות". הוצאת 'שופר'.

30 ס"מ.

מצב טוב. כריכות מקוריות.

קטגוריה
שואה ואנטישמיות