אנלימיטד 119

27 בינואר, 2020
חב"ד, ספרי קודש, חסידות, הגהות וחתימות, גלויות ותצלומים, שואה ואנטישמיות, עטים, אמנות. 
 
 
 
פתיחה $100
הערכה $200 - $400
לא נמכר

שלחן ערוך חלק אבן העזר, עם הגהות הרמ"א ובאר הגולה. מהדורה חשובה של השלחן ערוך, עם הסכמות רבות שניתנו למהדורה זו, מאת רבני אמשטרדם: רבי יעקב ששפורטש, רבי שלמה די אוליוירה, רבי דוד ן’ עטר, רבי נפתלי הכהן כ"ץ בעל סמיכת חכמים ועוד.

שני שערים, הראשון מאויר בתחריט נחושת יפהפה של ציורי כרובים-מלאכים. בשער השני מופיעה פרט השנה "נחת" (המזכירה את ספר השל"ה הנודע, שנדפס באמשטרדם, באותו בית דפוס ובאותה השנה, והפך לספר סגולה, היות ושנה זו 'שנת נח"ת', הינה שנת לידתו של ה'בעל שם טוב' הק', והינה משמעותית ביותר בקרב החסידים (ראה ספר כתר שם טוב שלמות מהדורת קה"ת, תשס"ד, עמ' תכ)).

כולל דף תיקונים בסוף הספר.

[1], קפ, [1] דף. 16 ס"מ. כריכה פשוטה.

מצב טוב, כתמי זמן, כריכה קדמית מפורקת, 

קטגוריה
ספרי קודש