Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $400
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

שלשה דוחו"ת שנתיים של משרד מהנדס העיר ירושלים, עריית ירושלים. הדו"ח הראשון הוגש בספטמבר 1968, מיד לאחר איחוד העיר במלחמת ששת הימים.

בדברי המבוא כותב מהנדס העיר דאז ע. יפה: "דו"ח זה.. כולל תקופת מתון וחרדה לפני המלחמה כאשר כל עובדי מחלקתי שלא נקראו לשרות פעיל התגייסו לתכנון ובצוע בצורים ועמדות הגנה, וכן כולל את תקופת המלחמה ואת התנופה הרבה שבאה לאחריה. כל אנשי המחלקה עבדו ללא לאות על אחוד כל חלקי העיר, הריסת קירות המגן וגדרות התייל, פנוי החורבות המסוכנות... ושפור דרכי הגישה הישנות... ותיקון נזקי המלחמה. נעשו כל המאמצים למחוק בהקדם את מראות המלחמה...".

הדו"ח המופיע בשלושה כרכים [1967-8, 1969-70] כולל תצלומים רבים של ירושלים לאחר המלחמה, ותוך כדי עבודות השיקום, דיאגרמות, טבלאות, ותכניות בניה עתידיות. נדיר. איננו מופיע בספריה הלאומית.

 ג' כרכים, 33 ס"מ הכרך. מצב טוב מאד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות