מכירה פומבית מס' 107

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים - עמלת רוכש 22%

8 מאי 2018
פתיחה $150
הערכה $300 - $450

* הגדה לא מסורתית בהוצאת ועדת החגים של הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר, הדפסת סטנסיל עם איורים מרשימים מאת שרגא ווייל, דפוס השומר הצעיר, תשט"ו. לצד טקסטים מקוריים אודות האביב מופיעים קטעים המתייחסים לדור התקומה שקם בידי ניצולי השואה מול דור החורבן: 'כי גם אנו יצאנו מבית עבדים מגיא ההרגה ובנינו בית בל ימוט לנדחי ישראל על אדמתם... על כן נייחד לילה זה... לספר בו בגאולת ישראל ובשחרור כל אדם ועם מידי עושקו...'. מופיעים שני קטעי 'יזכור' המתייחסים להרוגי השואה, האחד עוסק ב'זכור את אשר עשה לך עמלק'- האויב הנאצי, והשני מתייחס לנופלים במרד הגטאות ובמלחמה על הארץ, מופיע קטע מיוחד אודות שלום מדינת ישראל: 'שים שלום על פליטת בית ישראל ועל מדינת ישראל ועל הגר אשר בתוכה... ולמשטינים ומחרחרי ריב ומלחמה אל תהיה תקוה וכל עושי רשעה יאבדו...' ועוד. [18] דף. כתמים. קרעים קלים בשולי שער המעטפת. מצב בינוני-טוב.

* הגדה לא מסורתית בהוצאת ועדת התרבות של הקבוץ המאוחד כתובה ומצויירת בידי גדעון קייך. ללא ציון שנה. טקסטים מקוריים רבים. מופיע קטע מעניין 'חלום חלמתי בצעקה קמתי' אודות שליש מעם ישראל שאבד בשואה 'נורא מאד... אין עמי אשר חלמתי איננו עוד... נערים זקנים... גם נשים וטף על מה ולמה כבר אינם, אינם עמי מת ספקו כף!'. ישנו קטע הפונה לניצולים: 'אתם שרידי הכידון ופליטי הרעב! שימו נגד עיניכם רק אחת, אחת: ישע ומפלט. כי לא על אמונתנו אנו נשחטים, בני ישראל, לא על רשעתנו אנו נהרגים, לא על צדקותנו אנחנו נדקרים, לא על קידוש ה' אנחנו נשרפים. יד כל בנו רק מפני ששנואים אנו... נכין בעד בני בנינו ארץ. ארץ לא בשביל היום שכבר אבד לנו, ארץ בשביל המחרת, בשביל הדורות הבאים'. כמו"כ ישנו קטע המתייחס לעולי תימן, קטע בשם 'מצוקת הימים הקשים' המתייחס לפרעות האויב הערבי בארץ ישראל ועוד. [20] דף. מצב טוב.

* הגדה לא מסורתית, ללא ציון מקום ושנה. כנראה ראשית שנות ה 50, שכפול של הדפסה במכונת כתיבה. לצד שירי אביב מקוריים מופיע קטע המתייחס לבוני הקיבוץ: 'כי גם אנו יצאנו מבית עבדים ומגיא הריגה ובנינו בית בל ימט לנדחי ישראל על אדמתם...', מופיעים קטעי שירה מאת רבי יהודה הלוי ומהמשוררים נתן אלטרמן, וח. נ. ביאליק, כוס רביעי מוקדש 'לכל מעשה ידינו, לפרי האדמה ולתנובת האדם, ליום העמל ולחיי השתוף לחיים ולברכה! ועוד. [23] דף. שער מעטפת. כתמים בכריכה ובחלק מדפי ההגדה. מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות