Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $250
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

* כתובה מודפסת שמולאה בכתב יד בני ברק תשי"ג. בשמות העדים החתומים מופיעה חתימת ידו של האדמו"ר מזידיטשוב: "נאם נתן אייכנשטיין בהה"צ ר' יהושע זצ"ל" וחותמים נוספים.

* שתי כתובות ירושלמיות מודפסות עם מילוי בכתב יד משנת תשי"ג 1953.

רבי נתן בן רבי יהושע מגרוסוורדיין, כיהן ברבנות בטטרוש ובגרוסורדיין. במלחמת העולם השניה נמלט לרומניה, ובסיום המלחמה עלה לארץ ישראל. כיהן באדמורו"ת בעיר תל אביב. אביו נרצח בשואה.

גודל זהה: 28x42 ס"מ. קרעים בשולי הכתובות. סימני קיפול.

מצב בינוני.

קטגוריה
כתובות