מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $350
הערכה $350 - $450

פירושים וחידושים על ספר יראים לרבינו אליעזר ממיץ מאת רבי חיים דניאל שלמה פינסו.

מפרט:  [4], קכו [צ"ל קכד] דף. 29 ס"מ. ש. הלוי ספרי ירושלים הראשון מס' 15.

תוכן: חלק ראשון בלבד (עמוד היראה ועמוד הזמנים), באותו זמן נדפס גם חלק שני שאינו כאן.

מאפיינים ייחודיים: בשער הספר הקדשת בן המחבר רב רחמי ישראל פינסו לרבי יעקב מאיר לעהרן - מפרנסי ק"ק אמשטרדם למעלה משלושים שנה, ובעל אוצר ספרים חשובים, אחיהם של רבי צבי הירש ורבי עקיבא לעהרין.

מצב: טוב מאוד.

 

 

 

קטגוריה
ספרים עם הקדשות