Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $80
הערכה $150 - $250
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

'שנה בישראל תש"ח-תש"ט - פרשת השנה בתמונות' בעריכת ד. ב. שרירא, הוצאת הועד הארצי למען החייל. על גבי הכריכה איור דגל מדינת ישראל וסמל צה"ל בעיצוב ש. בן דוד. בצדה הפנימי שתי מפות ארץ ישראל על פי תכנית החלוקה. פרסום נדיר.

חוברת תצלומים שיצאה לרגל ראש השנה תש"ט ומסכמת את שנת תש"ח בתצלומים של האירועים הגדולים שהתרחשו בשנת הקמת המדינה על פי סדר כרונולוגי. בחוברת בין היתר, תצלומים היסטורים של גיבורי 'יציאת אירופה' המוחזרים בכח למחנות ההסגר בגרמניה, התכנסות עצרת האו"ם, חגיגות כ"ט בנובמבר בחוצות תל אביב, ההתגייסות ההמונית לנוכח פרעות הערבים, התכנסות מנהלת העם לישיבתה הראשונה, דוד בן גוריון מקריא את מגילת היסוד ביום הקמת המדינה, מגילת העצמאות עם חתימותיהם של חברי מועצת המדינה הזמנית, סיומו של המנדט הבריטי, החיילות השונים, העולים באוניות המעפילים ועוד.

כל תצלום מתואר בשלש שפות- עברית, יידיש, וצרפתית.

67, [3] דף. 17x11 ס"מ. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות