Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

הלכות שחיטה, כיסוי הדם, טרפות הריאה, וניקור מאת רבי שלמה גאנצפריד. זיטאמיר תר"ל 1869. הקדשה בכתב יד מזמן ההדפסה עבור חתן שהספר ניתן לו במתנה, ורישומי בעלות נוספים.

136 דף, 20 ס"מ.

כריכה קדמית חסרה, קרעים בכריכה אחורית. גוף הספר במצב טוב מאד.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר