מכירה פומבית מספר 093

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

5 אפריל 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 5 באפריל 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 31 במרץ 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 3 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 4 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $2,500
הערכה $3,000 - $3,500
לא נמכר

[2] דף נייר. 15*19 ס"מ. כתוב משני צדי הדפים בכתב סופר וחתימת ידו של ה'חלקת יואב'. התשובה נשלחה אל רבי יוסף יוסקוביץ מגדולי התלמידי חכמים בלודז'.
הגאון רבי יואב יהושע וינגרטן [תר"ה, 1845 - תרפ"ג, 1922) היה תלמידם של גאוני ואדמו"רי פולין, רבי אברהם לנדא מטשכנוב, רבי יצחק מאיר אלתר ה"חידושי הרי"ם" מגור ורבי חנוך העניך מאלכסנדר. כיהן כרבה של קינצק והיה מגדולי הפוסקים בפולין, בתחילת המאה ה-20. התפרסם בשם ספרו 'חלקת יואב'. הוא כתב קונטרס 'קבא דקשייתא' ובו 103 [כמניין קבא] קושיות, וגדולי הרבנים והתלמידי חכמים מאז ועד היום [!] עמלו ועומלים לתרץ את הקושיות החריפות. התשובה נדפסה בקונטרס 'משפט הערבות' מאת רבי יוסף יוסקוביץ [לודז' תרפ"ז].  
שולי המכתב נפגמו ושוקמו עם חסרון של מספר תיבות. החתימה בשלימות. כתמים. מצב בינוני.
 

קטגוריה
כתבי יד אשכנז