מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $300
הערכה $1,000 - $1,500
נמכר ב $732
כולל עמלת קונה

סדר התפלות לרפואת הקיסרית מריה תרזה שתיקן רבי יחזקאל לנדא רבה של פראג, בעל 'הנודע ביהודה'. גרמנית.

"Gebeth, welches auf Anverlangen deren Aeltesten, und Gemeindeaeltesten der Prager Judenschaft|. von dem Ober-Rabiner Ezechiel Lande". 

סדר תפילות, פרקי תהלים, מי שברך וכל סדר התפילה לרפואת הקיסרית, וסדר תפלת ההודיה לאחר שנרפאה ממחלתה ביום 17 יוני 1767.

ידוע על יחס הקיסרית מריה תרזה ליהודים בכלל, וליהודי פראג בפרט, שגילו נאמנות לבית המלוכה במלחמות שנערכו בתקופתה. וכן על היחס המיוחד לו זכה רבה של העיר בבית המלוכה. בחוברת הנדירה שלפנינו הדבר מקבל ביטוי מושלם. פריט בעל חשיבות היסטורית. 

בספר מופת הדור (נדפס בשנת תרס"ג) כותב המחבר ר' יקותיאל קמלהר, את השתלשלות הדברים, ומציין שבכל פראג קיימת חוברת אחת או שתיים, והוא השיג אחת מהן, ולכן העתיק בספרו את תרגום החוברת אות באות, בכדי שישאר הדבר לדורות. מדבריו ניתן לראות את נדירות החוברת שלפנינו, שכבר בשנת 1903 לא הייתה בנמצא אפילו בעיר פראג בה נדפסה.

[13] עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקב זעיר בשער ללא פגיעת טקסט. מספר נקבים בדפי הספר אף הם ללא פגיעת טקסט. כריכה חדשה.

 

 

קטגוריה
ספרי תפילה