Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

חיבור ללימוד ההסטוריה היהודית עבור מלחים יהודים בריטים בשדה הקרב מאת פאול גודמן [PAUL GOODMAN]. יצא לאור במהדורה מוגבלת של 10,000 עותקים בלבד.

החוברת יצאה לאור בפורמט כיס קל לנשיאה לחיילים יורדי הים וכוללת את תולדות ההיסטוריה היהודית מזמן מצרים העתיקה ועד העת החדשה. בצדה הפנימי של הכריכה האחורית חותמת: REV. A. GUDANSKY OFFICIATINO CLERGYMAN TO THE JEWISH TROOPS IN IRELAND.

152 עמ', 16 ס"מ.

כריכת בד מוכתמת. מצב טוב.

קטגוריה
ספרי ביבליוגרפיה ושונות