Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $150 - $300

 הספר ראה אור בהולנד בשנים 1929-1932 מאת S.PH.DE VRIES MZN בהוצאת W.J. THIEME. ב' כרכים. הולנדית.

בספר תאור נרחב של העולם היהודי בהולנד מההבט האמנותי והטקסי, בהתייחס למאות ה 16-20. בספר מופיעות תמונות של תחריטים יהודיים מספרים עתיקים בדפוסי אמשטרדם [פיקארד ועוד], תשמישי קדושה המאפיינים את קהילת אמשטרדם [מגדלי בשמים, מנורות חנוכה, סמלים וכו']. חגים ועוד.  המחבר נרצח בשואה.

ח"א [14] 299 עמ'. ח"ב [7] 287 עמ'.

כריכות מקוריות מאוירות עם הטבעה בהזהבה. כתמים, מצב טוב.

קטגוריה
אמנות יהודית