שורת מכתבים מרגשת לרגל י"ט כסליו וחג החנוכה שנחשפים כעת מאת הרבי מליובאוויטש ומוצעים כעת למכירה בבית המכירות Winner's ביום שני, 9.12.19, בשעה 19:00.
כך למשל מכתב מיוחד: ברכה משולשת לחג הגאולה וחג החנוכה בעצם כתיבת יד קדשו של האדמו"ר מליובאוויטש, י"ד כסליו תש"כ [1959].
זהו מכתב מאת הרבי אל בת דודתו היחידה זלדה שניאורסון-מישקובסקי (מוכרת כ'המשוררת זלדה') - משוררת מוערכת ומפורסמת.
הרבי מעתיר בברכותיו, בברכה כפולה ומכופלת לרגל שני החגים הממשמשים ובאים: י"ט כסלו - חג הגאולה ואחריו חג החנוכה "אשר מיום ליום מוסיפים בנר ואור... להאיר גם את החוץ שבעצמו והחוץ כפשוטו". ומברך הרבי: "ויהי רצון שתבשר טוב בכל הענינים... בבשורות טובות טובות בכל הפרטים בברכה". ומוסיף בעצם כתב יד קדשו את המילים: "לבריאות לשמחה ולטוב לבב".
וישנו גם מכתב בתוספת כתיבת וחתימת יד קדשו של הרבי שכותב "ויהי רצון שימי החנוכה האלו... יוסיפו הצלחה" מתאריך כ"ה כסליו תשי"ז [1955]. המכתב הוא מאת הרבי אל צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים. כ"ה כסליו - נר ראשון של חנוכה.
הרבי מעורר במכתבו אודות השלום בין החסידים, ומזרזם לפעול ללא הרף להפצת תורת החסידות בחוגים רחבים, כי "כל רגע ושעה העוברים הם אבדה מבהילה". הרבי גם מרחיב במכתבו אודות מהות חג החנוכה אשר ענייני העולם הזה פוחתים והולכים וענייני הרוח הולכים וגוברים. בשולי המכתב מזכיר הרבי את י"ט כסליו, ראש השנה לחסידות "גאולתנו ופדות נפשנו". הרבי מוסיף בעצם כתב יד קדשו את המילים "[בברכ]ת הצלחה ולבשורות טובות בכהנ"ל".
וישנו גם מכתב ובו נכתב כי "הצדיקים דומים לבוראם" - התבטאות נדירה של האדמו"ר מליבאוויטש על הרש"ב, י"ד כסלו תשי"ז [1956] . זהו מכתב מהרבי אל צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים.
הרבי מדגיש במכתבו, כי מכתבם אליו נכתב ביום כ' בחשוון, יום ההולדת של האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, אשר ביום זה מזלו של הרש"ב גובר. ולמעשה, כותב הרבי, כל מה שמצליחים חסידיו ביום זה הרי זה מכוחו של הצדיק, ורק למראית העין נראה שהם אלו שפועלים זאת בכדי שלא יהיה זה 'נהמא דכיסופא', כי הרי "הצדיקים דומים לבוראם".
מכתב נוסף הוא סגולות וברכות עבור שתי המשאלות החשובות ביותר עלי אדמות: ילדים ופרנסה. זהו מכתב מהרבי אל מרת אסתר. ד' כסלו תשמ"ה [1985].
הרבי נותן במכתבו, עצות יקרות מפז עבור שתי המשאלות החשובות ביותר עלי אדמות: ילדים ופרנסה. בעניין פרנסה ממליץ הרבי לעשות "כעצת ידידים מבינים". לאמור: לשאול בעצת ידיד בדווקא, ולא רק ידיד אלא אחד שמבין באותו התחום ושתי המעלות יחדיו יובילו לעצה הנכונה והאמתית. ובעניין זרע של קיימא מורה הרבי כסגולה לחזור על הלכות טהרת המשפחה. הרבי גם מוסיף במכתבו סגולה שלישית: קיום מצוות התורה. אשר מלבד הציווי לקיימם, "זה גם הדרך לקבל את הברכה בהמצטרך לאדם".