מכירה פומבית מס' 094

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

19 יולי 2016
פתיחה $500
הערכה $1,500 - $2,000
נמכר ב $671
כולל עמלת קונה

שו"ת הר"ן. שאלות ותשובות מאת רבנו נסים גירונדי זצ"ל (הר"ן). רומי, ש"ה – ש"ו [1546-1545]. מהדורה ראשונה. חתימת רבי ישראל יעקב אלגאזי. 
 קעג עמ', 20 ס"מ. חסר שער, ומפתחות בסוף.
מהדורה ראשונה של שו"ת הר"ן, כולל את כל 77 התשובות. בכל עמוד לג שורות, כל שורה עשירית סומנה באות (י, כ, ל). בעמוד ג חתימת רבי ישראל יעקב אלגאזי.ספר נדיר במיוחד. בדף הפורזץ כתב החוקר והאספן ישראל מהלמן 'יקר המציאות'.
רבי ישראל יעקב אלגאזי, חכם באשי וראשון לציון, נולד באזמיר בשנת 1680 והיה מגדולי חכמי איזמיר וירושלים. עלה לירושלים בשנת תצ"ט 1739, ובשנותיו האחרונות כיהן כראשון לציון. היה כעין רבו של החיד"א, שמביא ממנו הרבה בספריו. חיבר ספרים רבים, ובהם: קהִלות יעקב, שו"ת מהר"י אלגאזי, אמת ליעקב, שלמי ציבור, שלמי חגיגה, ועוד.
כריכה פשוטה. נקבי עש ספורים. כתמי זמן. קרעים וחסרון בשוליים הלבנים בדפים ראשונים ואחרונים הפוגעים במספר אותיות בודדות. מצב בינוני.

קטגוריה
עותקים וחפצים מיוחסים