מכירה פומבית מס' 094

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

19 יולי 2016
פתיחה $350
הערכה $500 - $600
נמכר ב $427
כולל עמלת קונה

תשובה מאהבה, חלק שלישי. תשובות מאת רבי דוד פלעקלש מפראג. פראג, תקפ"א [1821]. מהדורה ראשונה. חתימות והגהות רבות מרבי גבריאל דעסויער, תלמיד החתם סופר.
בכמה מקומות חתימת בעלים של רבי גבריאל דעסויער. בין דפי הספר עשרות הגהות בכתב ידו, חלקן חתומות, הגהות הלכתיות ופעמים שהוא חולק על המחבר. 
רבי גבריאל דעסויער [תקס"ה-תרל"ח 1805-1878], למד אצל החתם סופר, ובהסכמה לספר מאת החתם סופר כינהו רבו בתארים מפליגים. נודע כרבה של באלאטן-פעקאיאר בה כיהן כרב קרוב לארבעים שנה. חיבר יד גבריאל על שלחן ערוך, קסת גבריאל על ספר איוב, ועוד. ראה: מא"ז קינסטליכער, החתם סופר ותלמידיו צה-צו.
כריכה פשוטה. תיקון אמנותי בשער ובדף הראשון, ללא חסרון בכתוב. כתמי זמן. מצב טוב. 
 

קטגוריה
עותקים וחפצים מיוחסים