מכירה פומבית מספר 096

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

29 נובמבר 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 29 בנובמבר 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 24 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 27 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 28 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $45,000
הערכה $60,000 - $70,000
נמכר ב $54,900
כולל עמלת קונה

ספר דרך חיים של המהר"ל מפראג, עותק מיוחס בו למד הרב הקדוש, המגיד רבי מרדכי טברסקי מטשערנוביל שניתן בירושה לבנו האדמו"ר רבי נחום טברסקי ממקארוב, וורשה 1833.
קס"ד עמ', 23 ס"מ.
חתימות בעלים עתיקות בדפי הפורזץ הקדמיים והאחוריים: 'הספר דרך חיים שייך להרב המגיד דק"ק מאקארוב ... נחום שנפלה לו ירושה מאביו הרב הקדוש (חסר) ...מהו מרדכי זצוקללהה יצ"ו'.'הדרך חיים שייך להרב המפורסם בוצינא קדישא בעיר מאקארוב שנפלה לו בגורל מק' טשערנאבאל''שייך לאדונינו מורינו הרב המגיד שליט"א'.
הרה"ק רבי מרדכי מטשערנוביל (תק"ל-תקצ"ז 1770-1837), כונה בשם 'המגיד מטעשרנוביל', בנו של הגה"ק רבי נחום מטשערנוביל, תלמיד הבעל שם טוב והמגיד ממעזריטש, בעל ה'מאור עיניים'. רבי מרדכי נחשב מגדולי צדיקי הדור והעמיד תלמידים חשובים, ביניהם האדמו"ר מאבריטש והרבי מוולדניק. נולדו לו שמונה בנים שכונו 'שמונת קני המנורה', כולם צדיקים ואדמו"רים ממשיכי דרכו, מהם יצאו כמה ענפי חסידות המונים כיום אלפי חסידים, בהם סקווירא, טשרנוביל ורחמסטריבקא.
בנו של רבי מרדכי, הרה"ק רבי מנחם נחום (תקס"ד-תרי"ב 1804-1852), כיהן כאדמו"ר ממקארוב, היה מפורסם בענוותנותו ובצדקותו, והיה דומה בהליכותיו לסבו המגיד רבי נחום. על פי הרשום בספר זה, חסידיו הכתירותו בשם 'מגיד מישרים' כמו אביו. הרשימות בדפי הספר מלמדות כי רבי נחום קיבל את הספר הזה ש'נפלה לו בגורל' ו'נפלה לו בירושה' מאת אביו. מהדורה זו של הספר 'דרך חיים' נדפסה בשנת תקצ"ג בקירוב, כארבע שנים לפני פטירתו של רבי מרדכי, הספר היה בשימוש אצלו ולאחר פטירתו עבר בירושה לבנו, רבי נחום.
כריכת עור מקורית משוקמות. קרע משוקם אמנותית בדף פורזץ אחורי. מעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הגהות והערות