Winner's Unlimited - מס' 097

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, פוסטרים וגלויות, ארץ ישראל, ציונות ונומיסמטיקה.

31 ינואר 2017
פתיחה $200
הערכה $250 - $300
נמכר ב $390
כולל עמלת קונה

[1] דף נייר מכתבים רשמי.

14 שורות כתובות בכתב ידו וחתומות בחתימתו ובחותמתו של הראי"ה קוק, מזמן שבתו על כס רבנות העיר יפו, בראשית המאה ה 20. [מתוארך: י"ב סיון תרע"ב]

בשנת תרס"ד [1904] הגיע הרב קוק לעיר יפו והחל לכהן בה כרב העיר והמושבות, מכתב מוקדם זה נכתב בשנת תרע"ב [1912], עוד בטרם שמש כרבה הראשי של ארץ ישראל.

הראי"ה קוק [תרכ"ה-תרצ"ה] רבה הראשי של יפו והמושבות, לאחר מלחמת העולם הראשונה היה לרבה הראשי של ירושלים, מקים הרבנות הראשית לארץ ישראל בה שמש כרבה האשכנזי הראשון, מייסד ישיבת מרכז הרב, ואביה של הציונות הדתית.

מצב טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים