Winner's Unlimited - מס' 097

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, פוסטרים וגלויות, ארץ ישראל, ציונות ונומיסמטיקה.

31 ינואר 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $400
נמכר ב $195
כולל עמלת קונה

[1] דף נייר. 10 שורות.

הנוסח המקורי של שירו המפורסם של המשורר אברהם ברוידס בכתב ידו וחתימתו.

השיר נכתב בעקבות פרעות תרפ"ט בו נתכוון המשורר לחזק את יושבי הארץ: "דם יקירי חללינו זועק בדרכים, אך לא נפרוץ בילל ובקינות, לא ירתיעונו צמאי השד והרצח, בגבור חרוננו הלוהט. אנו לעבודה, להגנה, ולשלום!". כמו"כ ישנם תיקונים ומחיקות בכתב ידו של המחבר.

אברהם ברוידס [תרס"ז-תרל"ט, 1907-1979] הידוע בכינויו "משורר הנוער העובד והלומד", מן הדמויות הבולטות בחוגי הציונות בווילנה של ראשית המאה ה-20. כבר בצעירותו עסק בכתיבה לירית ושירו הראשון "על אף הכל" שהולחן בידי א. תמרי הפך להמנון הגימנסיה. שיריו הראשונים פורסמו בבטאוני הגמנסיה "כוכב המזרח" ו"לפידים". השתייך לחוג המשוררים והסופרים אהרון לובושיצקי, י"א טריווש, וש"ל ציטרון. ולאחר עלייתו ארצה בשנת 1923 היה מיודד עם המשורר ח"נ ביאליק והסופרים י' רבינוביץ ואשר ברש שאף הדפיסו כמה משיריו בעתון "הדים". בשנת 1928 נתמנה בהמלצת ביאליק למזכיר אגודת הסופרים העבריים בארץ ישראל ושמש בתפקיד זה עד צאתו לגמלאות בשנת 1964. שיריו הושפעו מחייו כנער עברי בארץ ישראל והתמקדו בדמותו של העובד העברי הפשוט הסובל ממצוקת חייו ותנאיו הכלכליים. רבים משיריו אף הולחנו. בשנת 1948 זכה בפרס ברנר לספרות יפה על ספרו "מאדם לאדם". בשנת 1957 זכה בפרס קוגל על ספרו "שרשים בסלע". בשנת 1958 זכה בפרס עריית רמת גן ע"ש למדן על ספרו "אל השחר הגנוז".

סימני קיפולי נייר. חורי עש קטנים, מעט כמתי זמן.

מצב טוב-טוב מאד.

קטגוריה
מסמכים היסטוריים