מכירה פומבית מספר 096

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

29 נובמבר 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 29 בנובמבר 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 24 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 27 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 28 בנובמבר 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $1,700
הערכה $3,000 - $5,000

האלבום השחור. הוצאת הליגה האנטי-נאצית, תל אביב, ניסן ת"ש [1940]. עברית אנגלית וצרפתית. אוגדן גלויות שלם כולל כל עשר הגלויות. 
[8] עמ', 10 גלויות [8] עמ'. גלויות 10x14 ס"מ. אוגדן 16x10.5 ס"מ.
הליגה האנטי נאצית [בלשונה: האנטינצית] שהוציאה לאור את האלבום באפריל 1940 עסקה בתעמולה פרסומית ע"מ לחשוף את זוועות הנאצים שבזמן מוקדם זה של מלחמת העולם עדיין לא נתפרסמו ברחבי העולם. וכפי שכותבים בפתח האלבום: "הדבר הטראגי ביותר הוא שאנשים אינם שמים עוד לב לידיעות המחרידות מפולין...לכן קבלה עליה הליגה האנטינאצית בארץ ישראל את התפקיד לשבור את האדישות וההתאבנות של הקהל העולמי כלפי המאורעות...בדעתה לפרסם סריות שונות של צלומים וציורים אשר יבליטו את מעשי השדים האלה. שליחי השטן, בצורה מתאימה. ההוצאה הזאת היא לפי שעה הסריה הראשונה ומכילה 10 תמונות..."
דברי ההקדמה המופיעים בפתח האלבום, ועשרת הגלויות הן אחד הפרסומים הראשוניים, ואולי הראשון שבהם לזוועות הנאצים על אדמת אירופה, הגלויות נועדו למשלוח למכרים על מנת לגלות את פרצופו הברבארי של הנאציזם לעיני כל. במקביל לכל גלויה הודפס הכיתוב:"שלח את הכרטיס הזה לכל מכיריך בעולם והשתתף בגלוי מעשי פשע הנאצים". כל גלויה מתוארת וחושפת פשע מסויים. למשל: "המות בעקבותיו של היטלר"-בפולין הכבושה משמיד היטלר את האוכלוסיה הפולנית והיהודית באופן שיטתי ואכזרי שאין דוגמתו. "עבודת התליינים הנאצים"-בפולין מוציאים להורג יום יום מאות אנשים חפים מפשע, גופות הנרצחים- שביניהם הרבה רבנים, סופרים... נשארות תלויות על העמודים. "הרוצחים הנאצים מתענגים"- אנו רואים בני המשפחה הנאלצים לקבור את מתיהם בקברים אשר הוכנו כבר ברוב המקרים על ידי הנרצחים עצמם. "הרחוב למנצחים"- כך הוכרז ע"י הנאצים בעיר טורן בפולין במודעה. לפי מוסר הנאצים שייכים להם לא רק הרחובות של הארץ הכבושה, אל גם הבתים וכל הרכוש שבהם, ואפילו- האויר לנשימה. למנוצחים נשארת רק הדרך האחת, הדרך לשערי המות. "מרוץ זועה"- כדי להגביר את תענוגם הסדיסטי מצווים הנאצים על האסירים הפולנים לרוץ בכל כחם לפני אוטו נוסע. הכושלים שאינם מגיעים על המטרה הקבועה, נהרגים בירייה או נדרסים על ידי אוטו.".... כמו"כ לפנינו תיאור מפורט של שיטות ההתעללות וההשמדה הנאציות שנחשפו לעיני העולם רק בשנים שלאחר מכן כגון: היצור הגרמני של "תוצרת אפר", מוות של אלפים ממחלות מקור ומרעב, הוצאה להורג יום-יומית ותליית גופות על גרדומים בחוצות ערי פולין, עבודות פרך, ניקיון רחובות בפה ובידיים, שריפת הגופות לאפר ועוד.
לפנינו עדות הסטורית ממדרגה ראשונה מתוארת בכתב ומצולמת של מעשי הנאצים שנודעו לעולם הרחב רק בשנים שלאחר מכן. סיסמת הליגה [כפי שמובאת בפתח האלבום]: זכור את אשר עשה לך היטלר! מחה תמחה את זכר היטלר מתחת השמים--- לא תשכח! היא אשר הנחתה את אנשי הליגה שפרסמו את הדברים למטרה זו. 
ההקדמה לאלבום כתובה עברית ואנגלית. הגלויות מתוארות באנגלית, פירוט כותרות הגלויות בעברית ובצרפתית.
כתמים. מצב טוב. שלש גלויות מנותקות.

קטגוריה
אנטישמיות ושואה