Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $120 - $150
נמכר ב $49
כולל עמלת קונה

הגדה עם פירוש אמת ליעקב ופירוש חסד לאברהם. לב דף. על הכריכה הטבעה: לכבוד שר ונגיד בישראל האדון רוטשילד מאת המחבר. כנראה ש'המחבר' הכוונה למחבר 'חסד לאברהם, רבי אברהם דב בערוש פלאהם, שהיה מגיד מישרים בשערבשין במזעריטש. והוא נתן את ההגדה לשר ולנגיד רוטשילד.

אוצר ההגדות 1320. 

חלק מהכריכה נפרדה מההגדה.

קטגוריה
הגדות עם פירושים