Winner's Unlimited - מס' 097

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, פוסטרים וגלויות, ארץ ישראל, ציונות ונומיסמטיקה.

31 ינואר 2017
פתיחה $150
הערכה $250 - $300
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

[1] דף נייר רשמי, כתוב משני צדיו. 28x22 ס"מ.

מכתב מעניין מאת רבי חנוך העניך פלאצקי שנשלח לרבי יעקב משה חרל"פ, מתוארך: י"ט אדר תרצ"ה.

בתוך הדברים מבקש הרב פלאצקי מהרב חרל"פ שישתדל אצל הראי"ה קוק בענין בחור ת"ח מופלג שקשה עליו הלימוד בפולין, להעבירו ארצה ולקבלו לישיבתו: "יש לו ב"ה בחור מופלג בתורה ובי"ש ורצונו לישב על התורה ועל עבודה... להשתדל עבורו אצל כ"ק מרן הגה"צ מוה"נ אברהם קוק שליט"א שישלחו לו דרישה ... לישיבה...", וכן מאריך בעניין הדפסת ספרי אביו בעל ה"כלי חמדה", ובבקשת תפילה עבור אנשים שונים.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים