Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $50 - $70
נמכר ב $37
כולל עמלת קונה

בית חורין והוא סדר הגדה של פסח.

עם תוספות בלאדינו, פירושים ומפת ארץ הקודש עם הסברים בגרמנית. ההגדה המקורית היתה ההגדה המצוירת הראשונה שנדפסה בצרפת, והמדפיס, משה מיץ, נאלץ להציג שם של מדפיס נכרי בשער ההגדה בשל מדיניות ממלכתית למנוע מיהודי רישיון לפתיחת בית דפוס.

דפוס חמד, ירושלים, תשל"ט [1979]. טופס ממוספר 621 מתוך אלף עותקים. יצא לאור מטעם קרן הרווחה למען ילדי המצוקה בישראל, מצב טוב מאוד.

קטגוריה
הגדות מירושלים