מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $700
הערכה $800 - $1,000

חידושים ופלפולים על מסכת כתובות, מאת רבי עקיבא לערין שטיינפלד, נין ונכד להגאון הגדול רבי עקיבא מפרנקפורט.

מפרט: [1], פז, [4] דף. 32 ס"מ. מהדורה יחידה.שוליים רחבים. 

מאפיינים ייחודיים: בעמ' האחרון הקדשת המחבר בכתב ידו וחתימתו: זה הספר שלחתי להאלוף הראש והקצין כ' קלמן מארבך שיהיה בנו הבחור ... להגות בו אמרי שפר עקיבא לערין ש"פ [שטיינש פעלט] - בשם זה הוא חותם בתשובותיו שבסוף הספר.
בראש השער נכתב: "להרב הגאון אב"ד ור"מ בק"ק קובלענץ ואגפיה", ונראה שהכוונה להגאון רבי יעקב כ"ץ בעל שו"ת 'שב יעקב', שהיה רבה של קובלנץ לפני רבנותו בפרנקפורט.   
בצד שמאל של השער חתימת בעלים - איצק מנהיים, שמא הוא החתן מהפרשיה הנודעת של הגט מקליווא?

תוכן: בסוף הספר דוגמא מחיבוריו על סדר זרעים ושאלות ותשובות, התשובה האחרונה היא פלפול עם הגאון רבי אליהו מלובלין בעל שו"ת יד אליהו.

רקע: המחבר היה מלומדי הקלויז של הנדיב הרב אשר לעמלי שהיה דוד אשתו, את חיבורו החל לכתוב בגיל עשרים, נפטר ביום ט"ז אייר תצ"ב. ה'יזכור' של הקלויז בספר במנהיים, נכתב עליו 'יזכור אלקים את נשמת התורני המופלא תנא וקרא, צנא מלא ספרא, מורנו הרב ר' עקיבא במהור"ר ליב מלעהרין ז"ל, עם נשמת אי"ו בעבור שקיים באהבתה תשגה תמיד, גם ספר העולם העמיד, אשריו שיצאה נשמתו בטהרה, נפשו בטוב תלין, נשמתו תחת כסא הכבוד מהרה גם יורשיו נתנו צדקה בשכר זה, תנצב"ה שבג"ע, אמן אשריו ר' עקיבא שזכה לשם טוב ונפטר ונקבר יום א' ט"ז אייר תצ"ב לפ"ק, ונקרא בפי כל ר' עקיבא לעהרן שטיינזפעלט'. (רבני פרנקפורט עמ' 303).

מצב: טוב מאוד. 

 

קטגוריה
ספרים עם הקדשות