מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $300
הערכה $350 - $400
נמכר ב $671
כולל עמלת קונה

"נחל דמעה אשר הורידו עיני דמעה כנחל בעת נאסף אל עמיו, הרב הגאון הגדול אור התורה ונר המצוה, כבוד קדושת שמות מהר"ר חיים הרב דוואלוז'ין", מאת רבי צבי הירש קצנלבויגן מווילנא בעל ספר נתיבות עולם.

מפרט: [2], כד דף. 17 ס"מ. מהדורה יחידה ונדירה. אוצר ספרי הגר"א 1498.

רקע: בהספדו קורא המחבר לבני וואלוזין לפאר ולרומם ולעשות סמוכים לישיבתו דק"ק ואלוז'ין בראשות בנו חריף מפורסם מו"ה יצחק אשר עוד בחי חיותו סמכה הגאון המנוח להנהיג ישיבה.

תוכן: כרוכים עמו הספרים "דקדוק אליהו" להגר"א מהדורה ראשונה, וילנא הורדנא תקצ"ג, ללא שני דפים ראשונים ואחרונים. "מגלת ספר" על מות הצדיק רבי חיים פרחי, מאת רבי צבי הירש הנ"ל, וילנא הורדנא, תקפ"ה. וספר "תולדות אדם" על רבי זלמן מוואלוזי'ן, מהדורת דאנציג תר"ה. 

מצב: טוב מאוד. קצוץ מעט למטה עם פגיעה בתיבת שומר הדף.

 

קטגוריה
ספרי הגר"א ותלמידיו