מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $300
הערכה $400 - $600

1) תורת הגר"א - מעשה תורה. ברייתא מעשה תורה עם הוספות מרבינו הגר"א.

מפרט: ורשא, תרכ"ג 1863.  [1], כב דף, 16 ס"מ. מהדורה ראשונה. שני שערים. אוצר ספרי הגר"א 375.
תוכן: ברייתא מעשה תורה. שחיבר רבינו הקדוש עם הוספות מרבינו הגר"א, שאסף וחיבר כל המספרים מאחד ועד שלשה עשר, וגם מספר שבעים הנמצאים בתנ"ך ובדברי חז"ל, בש"ס ומדרשים וספר הזהר וספר יצירה, "והרבה מספרים אשר כלל בחכמתו".
מאפיינים ייחודיים: עם הסכמה מענינת מרבי יוסף שאול נתנזון בעל שואל ומשיב. יצא לאור מכתב יד עם הערות מאת רבי נח חיים לעווין מקוברין.
מצב: טוב מאוד. מעט כתמי זמן. 

 2) ברק השחר. אוסף ליקוטים חדשים מפירושי רבינו הגר"א לנ"ך ומגילות.

מפרט: וילנא, תרכ"ג 1863.  32 עמ'. 16 ס"מ. מהדורה ראשונה. אוצר ספרי הגר"א 947.
תוכן: ליקוטים חדשים שטרם נדפסו, כולל ביאורי שמות נרדפים מרבינו הגר"א. הובא לדפוס והוגה ע"י ר' שמואל מסלוצק. (כרוך עם הספרים מעשה תורה לרבי אברהם אחי הגר"א. קניגסברג תרי"ח. ושערי תשובה וספר היראה הוצאת קניגסברג).
מאפיינים ייחודיים: עם הסכמת רבי אברהם שמחה מאמשטיסלאב אחיינו של רבי חיים מוואלוז'ין. חידושים שלא נדפסו עד עתה וביאורי שמות נרדפים.
מצב: טוב מאוד. כתמי זמן.

 

 

 

קטגוריה
ספרי הגר"א ותלמידיו