מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $300
הערכה $700 - $1,000
נמכר ב $366
כולל עמלת קונה

מסכת בכורים מן תלמוד ירושלמי עם פירוש ספר הראל, הכולל שלושה פירושים, בכורי ענבים, יעלת חן, פרי הלולים, ועם פרי גנוסר. מאת אברהם אליעזר אלפערשטיין.

מפרט: [2], ו, מח, [1] דף, 32 ס"מ. גולדמן 569, מישקין, שיקגו 9.

תוכן: חיבור גדול על הירושלמי מסכת ביכורים, עם פנים התלמוד. עם הסכמות רבי יוסף דב סולובייציק מבריסק, ורבי יעקב יוסף 'רב הכולל' בניו יורק. שער מעוטר, ובדף שאחריו מנח שלוחה בתוך מסגרת מעוטרת.

מאפיינים ייחודיים: מראשוני הספרים הספרים העבריים שנדפסו בשיקגו. ומהספרים הלמדניים הראשונים שנדפסו באמריקה בכלל. עם הקדמה מהמחבר בה כותב על המצב באמריקה.
ספר נדיר. מספר הדפים בעותק שלפנינו תואם לרשום המפעל הביבליוגרפיה, אולם ישנם עותקים בודדים עם קדם שער נוסף.
חותמות בעלים, אליהו הערצענבערג מליבאו, רב דחברת אנשי קורלאנד ברוקלין, ושל צבי הירש הכהן ירושלים.

רקע: המחבר רבי אברהם אליעזר אלפרשטיין [תרי"ג-תרע"ג], נולד בקוברין, ולמד אצל הרידב"ז שהיה קרוב משפחתו. כיהן כרב  בנובוגרד ובסלבודקה, בשנת תר"ם היגר לארצות הברית, וכיהן כרב בשיקגו ובניו יורק.

מצב: מצויין. כריכה חדשה נאה.

קטגוריה
אמריקנה