Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $500

15 קטלוגים של בית המכירות הפומביות כריסטיס בנושא יודאיקה מן השנים 1984-1999.

קטלוג אחד בכריכה קשה. ללא כפולים.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
ביביליוגרפיה וקטלוגים