Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $120 - $150
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

ארבעה חוברות לימוד חתומות בחותמת מיוחדת: "שי לגולים בקפריסין הועד למען גולי קפריסין".

* ספר הכתיב, הוצאת אמנות, תש"ח. * פיסיקה לתלמידים בהוצאת מצפה תש"ג.

* חיי אדם בהוצאת עבר תש"ז. * פיסיקה לתלמידים הוצאת יוסף שרברק, ת"א, שנות ה 40. 

בשנים 1945-8 גירשו הבריטים את המעפילים שעלו ארצה באניות לקפריסין. כאן בארץ נעשתה השתדלות לספק לגולים חומרי לימוד במחנות המעצר. הספרים שלפנינו נשלחו במיוחד עבורם והוחתמו בחותמת מיוחדת. ידוע על מעט מאד ספרים וחוברות ששרדו ואופיינו בחותמת הנ"ל.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות