Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $200 - $250
נמכר ב $317
כולל עמלת קונה

לקוטי תפילות מאת רבי נתן מברסלב, ירושלים תשכ"ח. בדף הפרוזץ ארבע שורות הקדשה בכתב ידו וחתימתו של "בעל הפתק" רבי ישראל דב אודיסר.

רבי ישראל דב (בער) אודסר [תרמ"ו-תשנ"ו],"הסבא" - יליד צפת ממשפחת חסידי קרלין. תלמידו של רבי ישראל קרדונר, ושל רבנים נוספים מזקני ברסלב. בסוף ימיו נתפרסם בעקבות מכתב מסתורי על פתק שבו נכתב "נ נח נחמ נחמן מאומן", ועל שם המעשה מכונה על ידי חסידיו "בעל הפתק".

שדרה מנותקת חלקית.

מצב טוב.

קטגוריה
הגהות, הערות וחתימות על ספרים