Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

סדור התפילות כמנהג הקראים, חלק ראשון. כולל תפלות חול ושבתות השנה, כן נוספו בו מנהגים של מוהר"ר יוסף במוהר"ר מרדכי. הודפס בקהיר [מצרים] בהוצאת חברת בחורי אהבת תורה לישראלים הקראים במצרים.

464 עמ'.

כתמי זמן, מצב טוב.

קטגוריה
ספרי תפילה