Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

כתובה מודפסת בדיו זהובה, עם מילוי בכתב יד.

בראש הכתובה איור הכותל המערבי ומקום המקדש, למטה איורי ביה"כ וביהמ"ד על קבר ר' מאיר בעל הנס, וקבר רחל אמנו. הכתובה מולאה בכתב קליגרפי נאה. שמות החתן והכלה; החתן: נעיר עבד אראחים והכלה: שרה בת הרב משה ישועה פלאגי'. חתימות עדים מסולסלות. פרטי המדפיס למטה משמאל.

איננה באוסף הכתובות שבספריה הלאומית.

מדות: 35x45 ס"מ. נתונה במסגרת פספרטו 43x53 ס"מ.

כתמי זמן, מצב טוב.

קטגוריה
כתובות