Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $415
כולל עמלת קונה

כתובה מודפסת עם צביעה ידנית ומילוי בכתב יד מזרחי, רודסג'יק [האי רודוס: "כאן במתא רודוסג'יק דעל כיף ימה רבה מותבא..."], יוון תרפ"ז.

שמות החתן והכלה; החתן: אברהם הלוי בן אלעזר הלוי, הכלה: מרת אורותם בת ר' יצחק אבן שושין. שמות העדים: נסים בן ניורטמו ויוסף לילכל. עיטורים בצורת כתר ועלים מימין ומשמאל.

מדות: 75x50 ס"מ.

באוסף הכתובות שבספריה הלאומית רשומות חמש כתובות בלבד מהאי רודוס במאה ה 20. הכתובה שלפנינו איננה מופיעה בספריה הלאומית.

מריחות דיו בעיקר בצדי הכתובה. כתמי זמן, מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
כתובות