Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $200 - $300

סדר חמש תעניות. תפלות וסליחות לחמש תעניות, עם תרגום איטלקי. ליוורנו, בדפוס פלאג'י - בילפורטי, תר"ה 1845. נדיר.

סדר תפלה כמנהג הספרדים, לחמש תעניות: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, שבעה עשר בתמוז ותשעה באב. עם תרגום איטלקי עמוד מול עמוד.

248 דף, 16.5 ס"מ. נדפס על נייר לבן משובח.

כריכה נאה. נייר איכותי, מעט כתמי זמן.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
ספרי תפילה