Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $500
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

שלושה ספרים שנדפסו באמשטרדם, תקנ"ג.

* שי"ר אמונים. בקשות ופזמונים קדומים עם שירים נוהגים לשיר החזנים בקהלת אמשטרדם ושיר לכבוד רב הקהילה מאת רבי משה פיזא, רבי דוד מיזה ורבי יוסף בשן. שני חלקים. לחלק שני שער מיוחד: שיר נאמן. מהדורה יחידה. כל השירים באותיות מנוקדות. חלק מהשירים בלאדינו. בדף האחרון חתימת בעלים.

נדפס עם:

*חנכת הבית. קריאה וסדר לחנכת הבית, מאת ר' דוד חפשי [פראנקו – מינדיס]. בדף ז, סדר הלימוד בבית חתנים. מהדורה ראשונה. אותיות מנוקדות.

נדפס עם:

*המצאה חדשה, חיבור יחודי, כל המלים בתנ"ך שבהם יש שי"ן שמאלית, כתובים בצורת שיר, מאת ר' משה פיזא. מהדורה ראשונה. ספר נדיר.

  לשיר נאמן שני שערים. שערים נוספים לחנוכת הבית ולהמצאה חדשה.

יד, [1] טו - מח, [1] י [1] דף, 18.5 ס"מ.

כריכה פשוטה. חיזוק נייר דבק בדף אחרון. מצב טוב-טוב מאד.    

קטגוריה
ספרי תפילה